Výstava 75 let filmového studia ve Zlíně

Výstava byla součástí 50. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Výstavu na 14 expozičních panelech lze považovat za malou přehlídku bohaté filmové historie města Zlína. Zachycuje projekty a tvůrce, kteří byli se zlínským studiem bytostně propojeni. Formou ucelené kolekce zobrazuje řadu děl z rozsáhlé animované, hrané, ale i dokumentární tvorby. Návštěvníkům jsou také k dispozici vizualizace některých dílčích záměrů, které jsou součástí integrovaného plánu restrukturalizace filmového areálu. Součástí této výstavy je i 13 portrétů klíčových osobností, které měly rozhodující podíl na vzniku filmových ateliérů, jejich dynamickém rozvoji v první polovině minulého století a také tvůrců tvořící prakticky celý život ve Zlíně.

Grafický design výstavy: Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15