Projekt „Zahrada neslýchaná“

Květná zahrada v Kroměříži nabízí novou službu pro neslyšící. Libosadem je provede tablet s videonahrávkami ve znakovém jazyce, který si návštěvník může bezplatně zapůjčit v návštěvnickém centru. Videonahrávky se vážou k jednotlivým atraktivním místům v Květné zahradě nebo přináší obecnější informaci o její historii.

STUDIO 6.15 je autorem grafického i technického řešení projektu.

Více informací o aplikaci Projekt „Zahrada neslýchaná“.