Veřejný prostor

Veřejný prostor je volně přístupné prostředí, v němž se odehrávají veškeré projevy městského života. Pro tyto prostory vytváříme orientační systémy, piktogramy, nápisy atd. Naše grafické práce jsou součástí pěších zón, expozic, památníků apod.

Národní památník na Vítkově
Busta Tomáše Bati ve 21. budově
Nicola Tesla
Areál Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně
Gahurův prospekt
Cyril a Metoděj
Pamětní deska Pavla Tigrida v Paříži
Památník T. Bati a J. A. Bati
Pomník Karla Zemana
NSS Brno - socha Spravedlnosti