Regionální muzeum Litomyšl

Stálá expozice "Litomyšl – město kultury a vzdělanosti" představuje bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti.

Expozice je tematicky členěna na devět částí. Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli se uskutečnila podle projektu architekta Josefa Pleskota, AP Atelier, Praha. Investorem revitalizace spolufinancované z prostředků Evropské unie byl Pardubický kraj.

Autorem scénářů expozice je kolektiv odborných pracovníků muzea – Martin Boštík, Petr Chaloupka, René Klimeš, Hana Klimešová, Renata Kmošková, Eva Kolářová, Eva Metyšová, Miluše Vopařilová.

Autorem architektonického řešení expozice je architekt Petr Všetečka, Transatarchitekti, Brno.
Autorem grafického řešení expozice je Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín.