Zlínská architektura 1900-1950, 1950-2000

Dvoudílná publikace o zlínské architektuře, 1900-1950, 1950-2000

Zlínská architektura 1900-1950
Pavel Novák

Druhé rozšířené vydání - 2008

Zlínská architektura 1950-2000
Pavel Novák

První vydání - 2008

Vydal: POZIMOS, a.s.
Texty, výběr fotografií a uspořádání: Pavel Novák
Obálka, vazba a grafická úprava: Zdeněk Macháček
Předlohy k reprodukcím: Moravský zemský archív v Brně, Státní okresní archív Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
Městský úřad Otrokovice, soukromé archívy - Miloš Gregor, Pavel Novák, Transat architekti
Redakční spolupráce: Ladislava Horňáková (KGVU ve Zlíně), David Valůšek (Moravský zemský archív v Brně, Státní okresní archív Zlín) 
Předtisková příprava a reprodukce: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín