Pohádky z Moravy

Pohádková knížka pro děti

V knize byly použity fotografie dřevěných plastik Jana Šimka 
z majetku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Odpovědný redaktor Antonín Bajaja
Výtvarná koncepce, grafická úprava František Petrák
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace,
v Edici Zlínský kraj, sv. 7, Zlín 2004

Tisková produkce: STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín