Petr Zlamal Archeologie paměti

Katalog k výstavě Archeologie paměti

Petr Zlamal
Archeologie paměti
Obrazy 1979–2009

Editor a koncepce publikace: Ladislav Daněk
Texty: Ladislav Daněk, Simeona Hošková, Věra Jirousová, Zdeněk Pospíšil, Pavel Zatloukal
Podklady k vyobrazením: archiv autora, Lumír Čuřík
Grafický design publikace: Zdeněk Macháček
Realizace publikace: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín

Publikaci vydala v roce 2009 Agentura Galia