Kongresové centrum Zlín

publikace k slavnostnímu otevření

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN
Příběh proskleného diatomu

Vydalo statutární město Zlín, září 2010

Texty, rozhovory: Dana Lipovská
Autor koncepce knihy: Zdeněk Mikel

Fotografie: Studio TOAST, Bohuslav Záruba, Pavel Kosek, Richard Bryant/Arcaid, Ivan Němec/CFA Design
Historické fotografie a reprodukce: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
Vizualizace, výkresy a skici: AI–DESIGN, Eva Jiricna Architects
Grafická úprava: Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín
Předtisková příprava: STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín
Vydání první