Bukovany - Křížová cesta

Publikace vyšla u příležitosti slavnostního žehnání Křížové cesty v obci Bukovany 6. června 2010

Lubomír Jarcovják
Křížová cesta / Bukovany
Editor: Tomáš Ježek
Texty: Tomáš Ježek, Václav Mílek, Ludvík Ševeček, Ivan Neumann, Lubomír Jarcovják, Zdeněk Slováček
Básně: Ivan M. Jirous - Magor, Pavel Petr
Fotografie: Studio TOAST, fotoarchiv KGVU ve Zlíně - Rudolf Červenka
Obálka a grafická úprava: Zdeněk Macháček
Předtisková příprava: STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín

První vydání, 2010