Budovy č. 14 a 15 ve Zlíně – dědictví industriální éry

Publikace vydaná u příležitosti otevření 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně

Jiří Voženílek: Budovy č. 14 a 15 ve Zlíně – dědictví industriální éry

Editor: Petr Všetečka

Autoři textů: Sonja Baťová, Juraj Sonlajtner, Jiří Voženílek, Petr Všetečka 
Autoři fotografií: Aleš Jungmann, Dalibor Novotný, Libor Stavjaník, Dušan Tománek
Fotografie poskytl: Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín (MZA SOkA Zlín), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (KGVUZ), Zlínský kraj, soukromé archivy
Plány a vizualizace: City Work, s.r.o., A.D.N.S. PRODUCTION, s.r.o., ATELIER K2, A.LT ARCHITEKTI v.o.s., 
Schémata pro grafické předěly: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, City Work, s.r.o., TRANSAT architekti
Grafický design publikace: Zdeněk Macháček
Realizace publikace: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín
Vydal: Zlínský kraj, IX/2013