Arcibiskup Theodor Kohn

Arcibiskup Theodor Kohn - Neklidný osud talentovaného muže

Arcibiskup Theodor Kohn 
(1893–1904)
Neklidný osud talentovaného muže

Editor: Martina Miláčková
Technický redaktor: Michal Soukup
Fotografie: Arcidiecézní muzeum Kroměříž – fotoarchiv, Kateřina Dolejší – fotoarchiv, Miroslav Kusák – fotoarchiv, 
Martina Miláčková, Vít Němec – fotoarchiv, Markéta Ondrušková, Ivo Přeček, Zdeněk Sodoma, Petr Zatloukal
Obálka a grafická úprava: Bohdan Bloudek
Předtisková příprava: STUDIO 6.15 s.r.o., Zlín

Vydalo Muzeum umění Olomouc
1. vydání