Příběh vizovického pečiva

Grafický návrh a předtisková příprava publikace

V roce 2021 si město Vizovice připomnělo 760 let od první písemné zmínky o Vizovicích v zakládací listině cisterciáckého kláštera Rosa Mariae. K tomuto výročí vznikla publikace o vizovickém “rodinném stříbru“ - vizovickém pečivu. Při jejím zrodu stála kromě města Vizovice, Muzea jihovýchodní Moravy a Ministerstva kultury ČR i naše agentura. Mohla tak vzniknout publikace o pečivu, které má více než stošedesátiletou tradici, a která zachycuje jeho historický vývoj.