Jiřina Doubnerová - Cesty domů

Grafický návrh a předtisková příprava publikace

Galerie Václava Chada dlouhodobě zkoumá fenomén Školy umění Zlín. Ve své výstavní činnosti představila tvorbu již několika výjimečných osobností spjatých právě se Školou umění Zlín. V postupném uvádění absolventů pokrčuje prezentací tvorby malířky Jiřiny Doubnerové (31. 3. 1922 - 4. 7. 2016). Kromě výstavy také vydáním publikace Cesty domů, jejíž grafická podoba vznikla v našem studiu.