Slavnosti HORTUS MAGICUS

Slavnosti HORTUS MAGICUS s podtitulem Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu představily radovánky našich předků v autentických prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Barokní hudba a opera v novodobých premiérách, divadlo čerpající z původních raně novověkých her, barokní imaginace jako světelná hra a ohňostroj dle původní ikonografie a konečně hry, neodmyslitelně patřící k místu trávení volného času – Libosadu. Pro tuto akci jsme vytvořili nový jednotný vizuální styl včetně realizace všech tiskovin a informačních panelů.

Více informací o jednotném vizuálním stylu: Slavnosti Hortus Magicus.