Prostor Zlín 1 / 2015

Odborný časopis s více jak dvacetiletou historií. Vychází čtvrtletně a jeho vydavatelem je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která při přípravě spolupracuje s předními českými i slovenskými umělci, kurátory a dalšími odbornými pracovníky galerijních institucí.

Více informací o odborném časopise: Prostor Zlín 1 / 2015.