Dějiny - lidé - krajina

V našem studiu vznikl i v pořadí druhý ročník časopisu Východní Morava / dějiny - lidé - krajina, který vydal Moravský zemský archiv v Brně, a to  prostřednictvím státních okresních archivů v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně. Odpovědným redaktorem časopisu je Mgr. David Valůšek. Výtvarnou koncepci navrhl Z. Macháček.

Více informací o časopise: Východní morava / Dějiny - Lidé - Krajina.