20 - 40 - 80

Vytvořili jsme podobu publikace 20 - 40 - 80, kterou při příležitosti trojího výročí vydala společnost Barum Continental, spol s.r.o. Otrokovice. Uhádnete, o která výročí jde? Před osmdesáti lety byla zahájena gumárenská výroba v závodě Baťa - pneu v našem regionu. Před 40 lety byla zahájena výroba v otrokovické pneumatikárně. Před 20 lety byla podepsána smlouva se společností Continental AG. Autorem výtvarné koncepce je Z. Macháček.

Více informací o tiskovinách pro Barum Continental: 20 40 80.