Východní Morava

Časopis Východní Morava (dějiny - lidé - krajina)

Východní MORAVA
dějiny – lidé – krajina

Vydal Moravský zemský archiv v Brně prostřednictvím Státního okresního archivu Kroměříž, 
Státního okresního archivu Uherské Hradiště, Státního okresního archivu Vsetín 
a Státního okresního archivu Zlín.
Odpovědný redaktor: Mgr. David Valůšek
Výtvarná koncepce, grafická úprava: Zdeněk Macháček
Realizace publikace: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín